Rok utworzenia rezerwatu przyrody MECHOWISKA CZAPLE to 2008.

Dlaczego rezerwat przyrody MECHOWISKA CZAPLE jest cenny?

Rezerwat obejmuje granice niewielkiego cieku, dopływu Słupi. W dolinie wykształciła się mozaika różnorodnych ekosystemów, wsród których za najceniejsze uznano torfowiska soligeniczne, m.in. źródliskowe torfowiska wiszące.

Rezerwat przyrody MECHOWISKA CZAPLE – gdzie?

Rezerwat przyrody MECHOWISKA CZAPLE znajduje się w bytowski/Bytów (M i G) (powiat/gmina). Zarządcą terenu jest Nadl. Bytów.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *