Rok utworzenia rezerwatu przyrody STRZELNICA to 1980.

Dlaczego rezerwat przyrody STRZELNICA jest cenny?

Grupa dębów o parametrach pomników przyrody na siedlisku kwaśnej buczyny i prawdopodobnie grądu.

Rezerwat przyrody STRZELNICA – gdzie?

Rezerwat przyrody STRZELNICA znajduje się w kościerski/Kościerzyna (M) (powiat/gmina). Zarządcą terenu jest Nadl. Kościerzyna.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *